Dòng Thánh Thể Việt Nam

Đức Thánh Cha Công Bố Sứ Điệp Mùa Chay 2016

Đức Thánh Cha Công Bố Sứ Điệp Mùa Chay 2016

VATICAN. Trong sứ điệp mùa chay, công bố hôm 26-1-2015, ĐTC mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái, về thể lý cũng như về tinh thần.