Dòng Thánh Thể Việt Nam

Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng CN 6 Phục Sinh năm C

Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng CN 6 Phục Sinh năm C

"Đấng Bảo Trợ là Đức Chúa Thánh Thần mà Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy. Ngài sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em, để tùy lúc, tùy thời, tùy việc anh em sẽ đem áp dụng và thực hành, với mục đích là vinh danh Thiên Chúa, phúc lợi cho tha nhân và thánh hóa chúng ta."

Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. V Phục Sinh

Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. V Phục Sinh

Chúa Giêsu là tình yêu hữu hình của tình Thiên Chúa bao la không bến bờ. Chúa Giêsu đã sinh ra mang thân phận con người ở giữa loài người vì yêu thương mọi người qua mọi đời, nhưng được đáp lại rất ít, bị từ chối, bị phản bội thì rất nhiều.